Search This Blog

Thursday, May 20, 2010

中伏

2899 而家俾人洗緊倉,跌緊7.5%,中招,蝕緊25%。原本諗住中午時走,因為中午睇圖事心知不妙,但一開市已經倒水中,肯定後市無運行。雖然而家好鬼驚,但暫時剛剛好係下降軌的底部,成交額超高,只要星期一向上升,我會做股票期權short call @ 6。暫時不知做那個月份,輸少當嬴。佢下降軌剛好係$6-5.5,我估應該頂到一下吧。

其次係1211,又俾人洗倉,跌緊5%,真係激死。已經開左short call ,但係真係跌得太快,救唔到。我暫時估下星期5/27左右會有一個反彈,到時開short call救佢。兩隻股票加上來好成本價接緊七萬,佔我個股票組合唔算太多。

今日見二線股即係2899, 1211 等俾狂插。我諗一線股遲點都會俾人咁攪法。暫時以我2628來計
36 8.15 7720
40 -2.9 -3330
40 -0.5 -930
40 -4.9 -5330
38 0.25 70
39 1 1570
39 0 -430
37 0 -430
我可以咁樣做short call,已經有37, 38及39 的short call遲點反彈再加倉,做到1:1。3968再要諗下點走。2899、1211、1988應該變蟹貨,等死。3968,939要諗下計,2628走佬指數又加大。

No comments:

Post a Comment