Search This Blog

Friday, March 2, 2012

2012 年三月

之前沽左張細期, 點知個市係咁上, 結果唯有斬倉止蝕離場。而家對三月個大市方向都唔係太確定, d 圖, 期指倉好似想跌咁, 但我都唔太肯定。
而家倉位只有幾手2628 蟹貨, 連stock options都無做了。
買左少少美股etf 去沽EURO, YEN, 同金, 比重唔係好多, 所以都唔洗點理。

如果大市係跌的話, 基本上euro, 金, yen 都會跌, 但問題yen 跌緊, 但美元都唔升, 真係好野。另一方面睇我而家都係睇緊銅, 基本上我係睇淡商品的。

股市我唔係好識睇, 差不多次次都睇錯, 近排歐洲好似行量化寬鬆, 中國又係, 可能咁樣個市係咁升,但理論上應該唔會長久。美股我自己睇入左牛市, 有基會可以買下貨。

今個月期指倉成十萬張, 算近年少有, 應該會有大波動, 向上定向下就唔知。網上睇開期指倉d 人覺得係向上, 但我自己又覺得好似向下。結果都係唔做任何買賣最好。

政治方面而家個勢係美國同中國好似結盟, 即係原本諗住中國大pk 的機會好似無左, 反而歐洲同日元就俾美國放棄, 所以歐洲應該有大波動, 但近排個勢又好到爆, 真係r 爆頭。

下個月法國選總統, 大家可以留意下法國d 債券會唔會係三月中四月頭爆炸。