Search This Blog

Friday, November 23, 2007

買入美聯集團

今日買入美聯1200.HK @9.28。琴日都諗住入,但唔知入2628, 3968, 1200。今日同alex 傾開,佢話1200 的TA子好,我自己都覺得係。原因如下:
 1. 無乜crab貨,佢唔似2628咁由高位一跌係咁跌,lock左好多人,所以升個時應該好快,爆炸力應該驚人
 2. 近日跌市時抗跌力都不錯。加上我博佢美國再減息,所以佢應該會有得抄
 3. 隻股個management唔係非常好,但香港樓市應該好掂
 4. 網上好多高手都有買佢,自己可以睇下: 美聯集團1200.hk分析
 5. 加上最近樓市一路升,美聯係唯一一隻上市樓盤買賣agent,所以可以話係獨市
 6. 林森池都睇好樓市,簫若元都講明今日落成的新樓盤單位好少,所以我諗應該會有炒風
 7. 加上中原指數向始回升,看圖:
 8. 今年上半年盈利增長六倍,下半年有新年同農曆年都係旺李,應該比上年更好
 9. P/E 好底,入市良機。
 10. 供應有限、負利率、借貸低、高儲蓄、比水湖
 11. 加上股東股益表到見到好多基金約八蚊增持,所以唔會咁快散的

No comments:

Post a Comment