Search This Blog

Thursday, November 1, 2007

大市 2007-11-01

今日係公司睇下個市,發覺多隻大藍籌股成交量都下跌,只有少數個別股份同資金輪流炒下。睇個勢就應該有多兩三個星期玩,大前提係無乜持別消息出現。我自己就覺得941, 2628, 2318開始轉弱。
  1. 加上佢地的PEG都大過1 ,所以上升動力應該不大。
  2. 成交量開始減少,而且上升個時成交量唔配合。
今晚返去再睇清楚d ....
to be continued

No comments:

Post a Comment