Search This Blog

Tuesday, November 13, 2007

買入


今日買入3968 @32.1
同 2628 @ 42.9
各一手

之前供鞍鋼,今日終於有440股碎股,都唔知點賣返佢。

第一次用南洋商業銀行的網上證券,唔係太識用,所以入個時唔夠快。加上我諗住入個時個d 股票係咁升,好似有少少單日轉向的意味,升得勁快,所以追都追唔切。入緊個時日本個邊又打來,攪到我入入下都停晒手腳聽佢地講野,所以個價唔係入得太好。我諗下次應該好少少。

我將會放左945增加現金,準備下跌再入市。而鞍鋼的碎股都可能要放左佢,個到約七千元。而家超過九成係股票。

No comments:

Post a Comment