Search This Blog

Wednesday, June 1, 2011

Sell 66185

今日平左隻牛證66185,賺幾百元。
$0.247 - 0.199-$40
理由係升得太急,陽燭穿BB線,二來好似琴日尾市期指成交好大,又可能係止蝕盤。
 
係燿才開左戶, 琴日諗住買銀, 點知佢又係咁升,而家等待一下先。

No comments:

Post a Comment