Search This Blog

Sunday, October 19, 2008

向上還是向下


這個星期開始有公司倒閉,令我想到的是香港都中招。我諗壞消息應該係農曆新年過後開始變得更差,任志剛都話金融風爆未來,我諗會唔會佢地知道一些野,先提供100%存款。而且十一月頭美國大選,十一可能唔會太差(賀下佢)。由於以上問題,我覺得一個中線反彈會出現,幾時,真係不知道,之後會好似sars 咁狂插,個時應該係09 年中。2010牛市又來返,暫時我係咁估計。

中國的銀行招商出業積,己經開始有放援問題,暫時所有中資銀行股係無運行,睇圖你見近日成交大,似係派放格局。

我的股票期權要接貨,不過都預左,唯有接貨,第我十一月再出擊。我準備將我係BOOM的股票全部轉入去輝立,實行我個股票期權大計。

睇返期權倉,17000c 有好多OI,睇個樣今個月好難破17000。暫時睇係17500以下結,但應該會上返去15000以上。網上有好多人話會反彈又有人話會大插。我自己真係唔知,睇圖而家下跌力還有,尤其係週線圖走勢奇差。日線圖方面做左個bearish engulf的candlestick pattern,但成交量比較近日不是太大,所以我會睇定d 先算。其實跌到14xxx左右佢都反彈得好快(雖然升一陣又跌),但都俾到一個力上升係到。不過暫時個力就差d,唔排除跌到13000 先有返個中期反彈浪。

大家見我每週寫blog,但好少做買賣,一來無膽同驚,二來我keep住對住股市係希望將來可以幫我找到外快,有點收入。雖然暫時無乜用,但我想三十歲前應該功力會出來。最後,下星期去日本暫停寫blog,十一月中都會出國training,根據過往經驗,我出國越長,港股波動越大,小心!!

No comments:

Post a Comment