Search This Blog

Thursday, May 21, 2009

沽期指 (已平倉)

第一次做
已經試晒所有期指 期權 股票期權 及 正股
今日一開市係 17316 沽一張細期
止蝕 17550
止賺 17050 ( 三點前要穿這個位) 望 19xxx
寫好晒....照單行軍
以上係早上寫
----------------------------------------------------------------------------------------

原本可以賺過千,點知無平倉,結果賺得果 17316-17241-7 (commission) = 68 * 10 = $680

而家佢好似又跌過.......真係上下太快太大..幾秒少成千蚊......唔適合本人
以上係中午三點幾寫
----------------------------------------------------------------------------------------
最後收市係:


唔夠技術 + EQ ......真係頂心頂肺..........唉...無心機

No comments:

Post a Comment