Search This Blog

Friday, April 3, 2009

最後升浪 - 七百億十字星


上文提到最後升浪,點知秋官衝左出來,跌到13400左右,之後來個一日千點的大挾倉,大戶做市真係有心有力,真係估不到。

暫時我都估15000係頂,最多15200 左右。我的睇圖技術已經差不多係頂,下星期港股應該最高點,慢慢下跌。初頭以為941 係最後一浪的幫兇,點知941跌到咁深先回來幫手,真係俾佢激死。

1) 你見2628, 939, 3988 等等已經有好多十字星,射擊星等等。大家睇下這些股個成交係一路下微跌,大戶已經唔再托。
2) 今日星期五成交應該好大,暫時午時燭身好細,應該動力有限,就死咁樣。
3) 中資股好多都微跌,係其它股力托。
4) 大家留意下#5 ,佢係今次升浪主兇,但係你睇下佢幅圖...應該係三浪的最後一浪,kil完熊之後52.5就應該回落。
5) 今日即4月6日,又見hfi + hsi 一齊出no demand signal,所以明天下跌機會好高。
6) 暫時乜都唔做,係13000以下買貨。
7) 係15400有隻肥熊,會唔會挾到上去kil佢真係不知道。
8) 會的話會用941, 939 等出力推上。
9) 會計制度有利銀行股,會唔會係復活後用銀行股 #5 出神力最後一挾,真係不得言知。

No comments:

Post a Comment