Search This Blog

Tuesday, April 29, 2008

中國人壽

中國人壽大跌六成,最大問題唔係投資收益,而係賠償準備金同退保金額幾大。暫時網上都有好多高手有支持,有投反對,更多的人係持有觀望乜都唔做。我諗要等森林池先講解下佢的睇法。

暫時投資都係觀望等待機會。我的睇法如下: 中國經濟領導人係豬原將以前的手下,所以手斷應該較為強硬,因此到a 股狂跌去到三千點左右才出手救市。之後温家保口風由叫大家小心,到話現在去到合理水平,中國人壽又推新保險,都係証明三千點係一個好的價位。人民幣要等a 股合理水平,加美元等貨幣下跌才可以變自由對換,中國政府不需再有宏調,應該債市上升已經投左票。

美國減息,要等九個月,即係第三季尾。如果三千點真係底,那麼好多重磅股會升返,到時佢地投資收入好,盈利會暴升。

No comments:

Post a Comment