Search This Blog

Tuesday, January 8, 2008

大市分析


睇個勢大市已經跌到無乜力,但係升個時又無力升喎。因為e 幾日成交量升返但係股價都係窄幅上落。我估係買方想開始發力,但沽方係到死守,所以暫時都唔會見到大升的景象。原本我估應該係差不多時候,但e 幾日咁個成交量同上落,所以策略上還要睇定d 先得。從中可以見到2008年月頭個時下跌成交又多返,但第二日佢又數返上去,e 種異動一旦完成就會爆發。還有一點要注意,一個三角形態最佳突破時間係由佢個三角底至到佢個三角尖約三分之二,即係差不多現在。我估一至兩個星期有結果。

之後望下週線圖。一個desending triangle出現。望三角型態最動要看看陰陽燭的燭身由大變細。成交減少,但e週增加,你會話係之前聖誕得半日市,我就話係大戶打緊丈,應該等消息就出結果。我當然係買上呀!

No comments:

Post a Comment