Search This Blog

Sunday, February 28, 2010

頭肩底近日好多人話頭肩底,但大家又忘記一樣好重要的頭肩頂。永遠睇圖都係大的會壓倒細的,即係而家上圖的頭肩頂頸線都係壓住頭肩底。我地唯一可以做就是等,因為技術分析係要等突破先可以做野,但港股好多時裂口來做市,所以好多時根本救不到自己的倉位。

近日HFI 的OI 竟然係減倉,而我查過options,係多到不得了,所以三月個市況會好奇怪。前文講的牛皮應該不成立。#5 仔星期一出業積,3968又出左供股,之後好多大股供佈業績,都係時候看看。暫時自己都無乜方向...等..

No comments:

Post a Comment