Search This Blog

Friday, November 27, 2009

調整

今日跌到成千點,真係估佢唔到,但大戶係嚇唔到我的,哈哈!!! 十二月應該係好倉底,大家切記。如果我真係估中,咁我睇大戶期指倉底應該會再提升。

今日超多trade 做左
早上平入2628 sp Dec @ 38 * 2 $1.28 點知中午再插

一插係咁轉倉,平 2628 sp Nov @ 38 $0.25
之後馬上平2628 sc Nov @ 38 $0.23
而家望實隻2628 睇下37 蚊的 sp Nov 洗唔洗平

之後再入2628 @ 37.75 兩手正股
之後賣941 @ 72.05 買入 939 @ 6.56 * 5000
再之後賣#5 @86.65 平手 無賺 (已扣service charge) , 不過我都唔明點解我次次做trade 一分鐘後佢可以馬上升返上$87 蚊
然後開2628 sc Dec @ 39 * 2 $1.08

我睇唔穿二萬點...一日的手續費都無左成八百蚊.......

No comments:

Post a Comment